วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน2กิจกรรม

ให้นักศึกษาดูภาพจาก Powerpoint นำเสนองานจากภาพแต่ละกลุ่ม ในชั่วโมงเรียน

1. ให้แล้วแบ่งกลุ่ม ๆละ 4-6 คน 

2. ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม ภาพละ 1 กลุ่ม ให้นำเสนอเป็นเรื่องราว 

3. บอกให้ได้ว่าภาพนี้เป็นเรื่องอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

4. วิธีการที่จะแก้ปัญหาเราจะทำได้อย่างไร

5. มีผลดีผลเสียอย่างไร

6. กลุ่มเราจะตั้งชื่อภาพนี้ว่าอย่างไร

7.  นักศึกษาสรุปเขียนงานของแต่ละกลุ่มลงในบล็อกของนักศึกษาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น